Miner Lookup: Koto Top Miners    74 Miners    112 Workers    4618.173305606003 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
k1Dpx9o5xaFS6rSSKgdzTL9Zu4eTmrKVJtj 1127.73 97.71% 149.53 KHash/s
k1G2255nccmVWtyY1b8mnhT7rVnavkbJJkm 787.44 100% 107.29 KHash/s
k1CZzbrufHq78UGGqP3si2yuWDd8ZHAbtVJ 218.82 98.03% 27.77 KHash/s
k1DDvuWE6rdw6Dc4YK22Wm8bmmwWYS6g7hA 184.75 97.88% 25.69 KHash/s
k1A8xZtkS7s1fioPLqzCy1rQG3zrDaF1WfZ 159.63 99.82% 21.64 KHash/s
k16XKE5tyzxqV5Wnq3F19yJ6AJmuDwPce37 182.45 100% 20.42 KHash/s
k1DLXsvqtDrvcqM71bzwH9itwunyyJR7VhR 122.91 99.45% 15.30 KHash/s
k1H3vH7JYtkLnmxf5ckLTY3cKAP4yRKvaT7 113.39 100% 15.14 KHash/s
k1261avkbhimHtRXCThNiTmX2E69VRQiJVq 99.04 100% 14.06 KHash/s
k1KFcGjkZgi7rUbC7WwvN1bgFaqRuG4GuVK 98.44 96.99% 12.01 KHash/s
k1CWJpGujKZndYvonbsRoTJtgycQzf7a3xV 93.85 98.95% 11.89 KHash/s
k14Wng72DfeX1ssYQMxp6RYYFZvMPiGaAP1 121.94 100% 11.58 KHash/s
k1J83tQxjZ2vniPCKy5jTE12KAt4FPwLc83 77.15 100% 10.84 KHash/s
k18BRwcoRZYBWpDoMS5QaHWV9cRneFQyWRp 85.04 100% 8.92 KHash/s
k1LNGUjBvTziW3zsjGYRD9mkar63pAB1WQ9 68.1 100% 8.53 KHash/s
jzzo5nLScmLPeghebz3ZjM3V7cD6eKvfBSa 48.71 98.94% 7.30 KHash/s
k1KWhzKs7cNfih27R3iTccJn8WJYYTHATVj 54.63 100% 7.19 KHash/s
k1C9NVmaSBxxdANtZpb2QCuJfQWFyCguf2u 39.61 100% 7.12 KHash/s
k1HkJUXiYGNsm5c6AGEVh1U8TafJeDYb7Xn 55.53 100% 6.96 KHash/s
k1J1PbexAPwoTaek6dVd1Mea3DMHEBTWGhe 48.64 100% 6.10 KHash/s
k1GgKyYBUqPczC5LmpWUVvDaqccrKJ64NkR 39.37 100% 5.44 KHash/s
k17sEDRhD14mMrNgJiPfH57VteuooECitxB 34.52 100% 5.15 KHash/s
k1DaiinydKDfteo7cVH32kxSaTSpL292hrv 44.58 94.09% 5.15 KHash/s
k1LvVgoUzJ6MspPzeGkYdYXh22uzdyfWo6b 37.14 100% 5.02 KHash/s
k1CnkNUZGgCZtNW6MkkWZzsUcNXcpuNmTJi 32.85 97.15% 4.55 KHash/s
k16jpWno6kfjqovQ1VX9ZPSc4kxgsCS5vGn 39.11 100% 4.35 KHash/s
jzz9Etgoij5PfxfMmQ2Awg9eePX4oAi6DdP 32.8 100% 4.19 KHash/s
k1H4RuTTmJdJRsLHu5wum3Q6JKxLhSpCHHp 31.12 96.96% 3.89 KHash/s
jzxANUvzohqH7679uzVhkGWxfv85X6xPsu8 28.38 100% 3.81 KHash/s
k1Kbb5gBWW9wQajxsFwV28HaYQCnVqHvhFh 26.54 96.77% 3.70 KHash/s
k13WDUYyRtFDhjWC3AMp3unbqNi4PEPKEDw 27.52 100% 3.68 KHash/s
k12XG8qKTAuBLTJoAVhL6SKrNKUGSUmdm9i 23.09 100% 3.55 KHash/s
k12VE9XricvBdtk88BeRV1HSBYRfGX9iwjX 30.3 100% 3.43 KHash/s
jzxvE8JL1yuvdXjuv5E8RZ8WXxX9qwNvyGN 24.81 100% 3.37 KHash/s
jzxc1rSRSkJao7eF5enBS4BUeP1mCndbD6e 26.18 100% 3.34 KHash/s
k13jGbV4KVxPm2Nrz7urGNDnWSPSdCfFe8n 24.45 100% 3.33 KHash/s
k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv 25.53 99.99% 2.98 KHash/s
k1BGDRWUftRhXfqwkmvB5ECZJVHu1FkymNf 22.04 100% 2.77 KHash/s
k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu 18.15 100% 2.62 KHash/s
k13nKuy2eXh5fiQdcVT1o3i6aESqa1dicKH 17.34 100% 2.61 KHash/s
k1DR6GFxkUfyriMbzPSaYcS7hMs4jhqPG6k 15.45 100% 2.24 KHash/s
k15JmhaqoMJgUeQZAmB3APyQNrSqnTpKjmc 13.75 100% 2.22 KHash/s
k13fbSqNg4MJxZ9DtzG2sHMaokZuK6RQEuW 15.87 100% 2.20 KHash/s
k1Ai2bqF5Wb3zqomn6xgVofjZihDn2Y5wHG 17.13 100% 2.03 KHash/s
k16TfDHsgdxyxUHXjdPxjn5Ue1N6VuLcVX2 14.66 100% 1.94 KHash/s
jzxYWwHejnZFuJKMhAGGSFzaGX2g6Gtw7qS 14.66 100% 1.94 KHash/s
k1BdggZQmQuunS4ea9tVyLH2Unrx5ZoCapw 13.49 100% 1.51 KHash/s
k1BURKW27xtgn4H9PBbssPb1gV3BxKSFMJX 6.76 100% 1.48 KHash/s
k1LC46U7JbpHEH2H48c8Uy2Dh85jBuJ81dm 9.8 100% 1.27 KHash/s
k1J1JJJzF8rcfEQQa8Uq7n371prHZK2Dbr8 12.46 100% 1.21 KHash/s
k1H2PYDb3YbXEBd9fjD8noAebYQ83akm3GN 6.4 100% 1.08 KHash/s
jzxZ6zKPc36TeLPK9pR95u3WQJadV6cQMdi 8.28 100% 983.44 Hash/s
k12cpeFdbYUVcCiJiRWK1pHozpzQubbMgm7 6.32 100% 942.05 Hash/s
k18gBtdD1bFJieYhEhrzVD3YEmbiF5Ud2jB 6.77 100% 872.57 Hash/s
k12oQjFmHtznE7EHgNPje4wgWYty5GgRpVw 5.23 100% 702.13 Hash/s
k1DpePfgfr4FhV3PmQhEXAFBQbV5waQyUh4 5.53 100% 679.12 Hash/s
k1ApppspnbF6EieA1qBYsihkxFdbTkBmpJA 3.81 100% 644.44 Hash/s
k15rKbiuaiVNLFmRNyWvN5QRuYetC4yZDJH 4.14 100% 641.89 Hash/s
k1HmChcN4oZ19zsFDJ5au2kHWxiSbM4LKvs 5.59 100% 629.37 Hash/s
k127wfNwKqoNxKZKdRBZpWTHxKVJNMgjPbF 4.7 100% 600.44 Hash/s
k1EHaVzayT3AUstYZkf1EBB5NmRDfX1toNk 4.87 100% 555.59 Hash/s
k16QDRq2vFsP1fpUVHWJytQGA7hZrWj61ZQ 2.54 100% 329.24 Hash/s
k1BZ9np4o9MkSDhYukXmSeCJGZYw9Tzqpbx 1.82 100% 326.89 Hash/s
k1DTDE7AB53g1zRS2aQR9nfuWqBtd97ccvK 2.6 100% 305.83 Hash/s
k146mkjtnbkNXHxfCcVPEzKwtH3MM2m1ABo 1.15 100% 251.73 Hash/s
k1HYxmJvkE31booif5r2ReAK7kK48S4L5gr 1.32 100% 189.14 Hash/s
k1DCYc6cGaRAHQ8UNwyH8vrHtigUwjPratL 0.82 100% 179.13 Hash/s
k1M4CzC2WQZX3VCKudshexoPHf8qGqWcfpf 0.75 100% 163.84 Hash/s
k11DMWn96KDHeAhpfuY9j6eMNsRNPi6oXLh 1.18 100% 128.89 Hash/s
k18iw7RFroFXVznVipy1DbeyGixqWc5tySh 0.9 100% 124.52 Hash/s
k1GzkuWe6rYghQGcHTvCERbUgXvCK5c2j8W 0.45 100% 87.38 Hash/s
k11LNqk1oMzF235c1VZCjXcNCxGwbKrAGwT 0.51 100% 72.09 Hash/s
k14syipKsKEP1KZiaPRfcgH6emHkoRXjzRG 0.1 100% 21.85 Hash/s
k1BTxZPBdZWYAmyQHTnghsYUeFewrPFJ2hU 0 0% 0 Hash/s