Miner Lookup: Koto Top Miners    47 Miners    98 Workers    3358.658186719086 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
k17ZTUqFwbpag4cNyp8uAMbu5q14K1zSXdM 1184.58 99.69% 138.12 KHash/s
k1CMn7bG2AQXnmBhjiYPSXDnmCRyJvCVL1F 570.36 100% 74.25 KHash/s
k1DDvuWE6rdw6Dc4YK22Wm8bmmwWYS6g7hA 200.63 99.61% 27.87 KHash/s
k1BD1Ad3fAmQH8gqmoJ7B4WiJUZJenLTyHW 204.18 100% 27.38 KHash/s
k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 93.51 99.91% 13.56 KHash/s
k1AmzR5ty6PiyeRgCPZeek8fr6kAfdtet65 124.16 100% 11.18 KHash/s
jzyDhsdCxjny72uMezm727tbpxmu1R9PZyK 100.34 98.76% 10.66 KHash/s
k1DLXsvqtDrvcqM71bzwH9itwunyyJR7VhR 90.7 92.41% 10.52 KHash/s
k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy 78.84 100% 10.09 KHash/s
k1CZzbrufHq78UGGqP3si2yuWDd8ZHAbtVJ 86.75 99.87% 8.98 KHash/s
k1HkJUXiYGNsm5c6AGEVh1U8TafJeDYb7Xn 78.17 100% 8.70 KHash/s
k1KWhzKs7cNfih27R3iTccJn8WJYYTHATVj 60.86 100% 7.39 KHash/s
k1ExNTnLePNSndTVnuu4354maaD7wwz3nCE 62.86 100% 6.72 KHash/s
k3EdsD7QpoEMZuFU2D6f9enx4VNaRGkvQoG 53.47 100% 5.17 KHash/s
k19Md9mAKGgvgDJ1gyzDBu61YJt52co2Fb8 31.25 100% 3.50 KHash/s
jzzSLUaPpDvVomhsCsbaCJDQkLaToHZ1tRn 23.19 100% 3.12 KHash/s
k1D4y9LDiB2FiEMiNCt7gKDvW1h5cU3gVKa 26.21 100% 2.71 KHash/s
k1LFnT8ga7fkq1UmatF84jDx7s8qFEwxLfD 20.73 100% 2.69 KHash/s
k12Q2S5kYLHzAnC7E89CHYKCtFnEWuD7pt7 22.57 100% 2.69 KHash/s
k13nKuy2eXh5fiQdcVT1o3i6aESqa1dicKH 18.89 100% 2.52 KHash/s
k1DP782EexNw2SjgJi5EJt8Xdo4XPTDpiLc 20.8 100% 2.32 KHash/s
k12gg6C2rKzv7guxQXnvHUcmHHzm5JWTPH2 14.5 100% 2.18 KHash/s
k1KFcGjkZgi7rUbC7WwvN1bgFaqRuG4GuVK 14.62 100% 2.13 KHash/s
k16Qugdo6Hymu1uDMtjt8JRdGgP5XVrfvGk 12.33 100% 2.01 KHash/s
k1E89Qm36S2sWo1JR7YH8pZeCK2ZP63u2RA 18.74 100% 1.94 KHash/s
jzxANUvzohqH7679uzVhkGWxfv85X6xPsu8 13.07 100% 1.83 KHash/s
k1JffaWNC3KjmefcDoXXFPJyJ4QrbtpYCYf 12.92 100% 1.73 KHash/s
k1JkSX2xKGWPy5zmk3tNF3X39BSqsFdoF8A 12.46 100% 1.53 KHash/s
k1KZQpSKbV9b694Kp6MQcmhtE6PvpsW4tAM 14.07 100% 1.45 KHash/s
k16QimeDM3ti4LWriigE7SHkhDcJtmmzLp5 10.62 100% 1.20 KHash/s
k1HmrvtD27ASD98bwYoYZ4hKb69HybVCZ78 7.37 100% 924.84 Hash/s
k16CXLJj1CeUGnfGz7B8o8uro2fgo3bYzm1 7.6 100% 870.40 Hash/s
k19LXfRPYat2xnDbtp7dghffsdhuvQvkNHi 9.19 100% 848.12 Hash/s
k1ApppspnbF6EieA1qBYsihkxFdbTkBmpJA 6.58 100% 782.79 Hash/s
k127wfNwKqoNxKZKdRBZpWTHxKVJNMgjPbF 5.23 100% 726.06 Hash/s
k134bACqf51hJWWMCdoUAWEf4iwFZmZPZgR 7.61 100% 695.70 Hash/s
k18ACAmSehRtftu499FdJT3zUgZyfYfWcZa 8.44 100% 653.18 Hash/s
k13QF8dyNxT5gKpo2bCbfsoGW1ib6eP5Bb8 4.84 100% 575.69 Hash/s
k1KMyv9SYtk8dBv9jXKPb9SRm5iMT2CHMAj 4.8 94.17% 567.24 Hash/s
k1KorV18VyY5zKnqsmVstH2dcAvsJouPdDg 3.74 100% 500.93 Hash/s
k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv 3.86 100% 491.52 Hash/s
k12cpeFdbYUVcCiJiRWK1pHozpzQubbMgm7 3.56 100% 450.11 Hash/s
jzyyQ6zG71P39vTqJebwdqQpUfGkKU4zH5i 3.13 100% 436.91 Hash/s
k13SYZJx9rxHyAATpZ5qmRmKn1bCfvLzP7c 3.56 100% 425.98 Hash/s
k1HYxmJvkE31booif5r2ReAK7kK48S4L5gr 1.84 100% 242.06 Hash/s
k1KSxgCZnKAqtSWDqSwShRKU546PGUZjQ5B 0.68 100% 98.30 Hash/s
k1BTxZPBdZWYAmyQHTnghsYUeFewrPFJ2hU 0 0% 0 Hash/s