Miner Lookup: Koto Top Miners    39 Miners    75 Workers    224.51148033705144 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
k1HSvzVSVcdSa3zSgiyYvdJLa8DFVDxhz4y 51.4 96.03% 135.80 KHash/s
k1LK7SHUwMQBSXR13wpXREPrGAVR1Pe2qEb 25.54 100% 66.46 KHash/s
k15xKksahG43dLtqfdQ1AiRnBaYV4Aq7T4i 32 100% 38.93 KHash/s
k1CMn7bG2AQXnmBhjiYPSXDnmCRyJvCVL1F 18.93 100% 32.92 KHash/s
k1DDvuWE6rdw6Dc4YK22Wm8bmmwWYS6g7hA 10.22 100% 22.52 KHash/s
k16BfVtdvL6WFmREcrJfm7a5k5XqC5WTwxa 5.81 98.33% 20.19 KHash/s
k1BD1Ad3fAmQH8gqmoJ7B4WiJUZJenLTyHW 17.02 100% 19.90 KHash/s
k1DLXsvqtDrvcqM71bzwH9itwunyyJR7VhR 15.07 100% 19.20 KHash/s
k1E89Qm36S2sWo1JR7YH8pZeCK2ZP63u2RA 3.84 84.01% 16.07 KHash/s
k1DJhSXgnYcCyJAbrLqpehCTq4XyEoWyt4L 8.2 97.13% 12.30 KHash/s
k1DR6GFxkUfyriMbzPSaYcS7hMs4jhqPG6k 9.05 100% 11.71 KHash/s
k1HkJUXiYGNsm5c6AGEVh1U8TafJeDYb7Xn 3.91 100% 8.67 KHash/s
jzyDhsdCxjny72uMezm727tbpxmu1R9PZyK 1.67 100% 8.39 KHash/s
k1Ef1xxdpP42odaDxFuAczascD7q7SDcqAE 1.51 98.97% 7.26 KHash/s
k1BsEzC4Jq7BVnKD5sAFLhbrbcjzjgD37JV 1.72 94.82% 5.93 KHash/s
k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 0 100% 5.64 KHash/s
k12VE9XricvBdtk88BeRV1HSBYRfGX9iwjX 1.39 90.26% 4.57 KHash/s
k16Qugdo6Hymu1uDMtjt8JRdGgP5XVrfvGk 2.74 96.2% 4.15 KHash/s
k1ExNTnLePNSndTVnuu4354maaD7wwz3nCE 3.04 100% 4.08 KHash/s
k1BdggZQmQuunS4ea9tVyLH2Unrx5ZoCapw 0 100% 3.76 KHash/s
k1AdSU29hFfh1Djvjvcp78nLKx98C9LEhMk 2.92 93.12% 3.24 KHash/s
k1GEZCy5V9dyHtALRsaQiw8dXXBJLbBLnb9 1.17 100% 3.04 KHash/s
k1LFnT8ga7fkq1UmatF84jDx7s8qFEwxLfD 1.97 100% 2.79 KHash/s
k19Md9mAKGgvgDJ1gyzDBu61YJt52co2Fb8 0 100% 2.46 KHash/s
k12XG8qKTAuBLTJoAVhL6SKrNKUGSUmdm9i 0 100% 2.32 KHash/s
k1JffaWNC3KjmefcDoXXFPJyJ4QrbtpYCYf 0.58 100% 1.84 KHash/s
k1KWhzKs7cNfih27R3iTccJn8WJYYTHATVj 0.5 100% 1.66 KHash/s
k134bACqf51hJWWMCdoUAWEf4iwFZmZPZgR 1.6 100% 1.34 KHash/s
k13LNnv1RJYnZhjEqkhffa6GpRMmP4XC55L 0.89 97.86% 1.19 KHash/s
k12cpeFdbYUVcCiJiRWK1pHozpzQubbMgm7 0.45 100% 783.04 Hash/s
k18ACAmSehRtftu499FdJT3zUgZyfYfWcZa 0.37 100% 758.03 Hash/s
k1KorV18VyY5zKnqsmVstH2dcAvsJouPdDg 0.48 96.3% 613.24 Hash/s
k182KwFgbkmhbjVwVjyY4V9CwnPatV3WgYT 0 100% 557.06 Hash/s
jzyyQ6zG71P39vTqJebwdqQpUfGkKU4zH5i 0.33 100% 502.44 Hash/s
k13SYZJx9rxHyAATpZ5qmRmKn1bCfvLzP7c 0.12 99.99% 377.56 Hash/s
k1GECtBmYNSbfxdT7vbetFLLg6BCxMTGZBb 0 100% 320.91 Hash/s
k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv 0 100% 273.07 Hash/s
k1G8zio88PR1vLsCEVH3UcdPxaV3YuthBTB 0.08 100% 170.91 Hash/s
k1BTxZPBdZWYAmyQHTnghsYUeFewrPFJ2hU 0 0% 0 Hash/s